AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 In

Video daje odgovore na pitanja što je intelektualno vlasništvo, koja je temeljna razlika u ostvarivanju prava industrijskog vlasništva i autorskog odnosno srodnih prava, što je poslovna tajna kao oblik intelektualnog vlasništva, koji su načini zaštite poslovne tajne, što je autorsko pravo, kako i gdje zaštititi svoje autorsko djelo, koji su najčešći oblici zaštite industrijskog vlasništva, što je patent, koja je uloga patentnog sustava, kada je neki izum patentibilan, je li patent najbolji izbor zaštite, kada izum držati u tajnosti, prednosti i nedostatke dobivanja patenta.