Contest is finished!
Previous videoNext video
Title: RIZIK OD KRIVOTVORENJA I PIRATSTVA
Author: PAOLA TEKLIC
Votes: 701

Views: 4319
Description: Video daje odgovore na pitanja: Što je krivotvorenje i piratstvo?, Što se sve može krivotvoriti?, Što predstavlja najveći rizik kada govorimo o krivotvorenim proizvodima?, Mogu li EU građani biti sigurni kada su u pitanju farmaceutski proizvodi?. Video prikazuje rezultate istraživanja koje je proveo EUIPO - Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo. Video pokazuje koliko se prihoda od prodaje zbog krivotvorenih proizvoda gubi u Hrvatskoj i u EU, da opasni krivotvoreni proizvodi predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače te naglašava da je krivotvorenje i piratstvo nužno zaustaviti.