MULTIVIDES KONKURSS – NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

PROJEKTA APRAKSTS

SIGN ir Eiropas finansēts projekts, kura mērķis ir uzlabot gados jauniem patērētājiem intelektuālā īpašuma tiesību vērtību izpratni, kā visas sabiedrības sociālās un ekonomiskās attīstības progresa dzinējspēku.

KONKURSA NOTEIKUMI  

Konkursā var piedalīties visi (amatieri vai profesionāļi no 15 līdz 24 gadiem), kuri ir pilsoņi/ nepilsoņi vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā no projektā iesaistītajām ES dalībvalstīm (skat. ORGANIZATORI). Dalībniekiem ir jāreģistrējas vietnē www.project-sign.eu, pēc tam viņi var publicēt multivides galerijā informatīvu orģināldarbu par intelektuālā īpašuma vērtību. Mājas lapas apmeklētāji var redzēt visu tā saturu un nobalsot par sev tīkamāko darbu. Darbus, kuri būs saņēmuši visvairāk balsu, izskatīs projekta izvērtēšanas komiteja, kura pirmajiem trim labākajiem darbiem (skat. GODALGAS) piešķirs balvas. Papildus iepriekšminētajam, dalībniekiem ir jāatbild uz 3 vienkāršiem jautājumiem (tas ir ļoti svarīgi, lai varētu piedalīties konkursā), jāiepazīstas ar visu mājas lapā doto informāciju un jāapstiprina konkursa dalības noteikumu ievērošana. Tiešsaistes aptauja sniedz pašiem dalībniekiem priekšstatu par viņu intelektuālā īpašuma tiesību izpratni.

Dalība konkursā ir brīvprātīga. Konkursa dalībnieks nevar būt konkursa organizēšanā iesaistītās organizācijas darbinieks, ierēdnis vai pārstāvis un dalībniekam nedrīkst būt ģimeniskas saites ar iepriekšminētajām personām.

Nepilngadīgie var piedalīties konkursā tikai ar vecāku piekrišanu (vai arī tādas personas piekrišanu, kura īsteno pastāvīgu vai pagaidu vecāku varu, vai likumīgu aizbildnību). Visi darbi ir augšupjāielādē līdz dalības termiņa beigām. No katra dalībnieka tiek pieņemts tikai viens darbs.

ORGANIZATORI

Itālija (Federconsumatori APS – koordinātors)

ECU (European Consumers Union)

Grieķija (EEKE – Union of Working Consumers of Greece)

Bulgārija (ALACR – Association for Legal Aid in Consumers Rights)

Spānija (CONSUMUR – Asociación de Consumidores y Usuarios en Red)

Rumānija (InfoCons Association)

Kroātija (CEIP – Centre for education and informing consumers)

Latvija (biedrība TALENTED BORDERS)

Lietuva (Saugok Save)

KATEGORIJAS

  • Fotogrāfijas, zīmējumi, grafika vai ilustrācija

Dalībniekiem augšupjāielādē darbi jpg formātā (platumā max 1,5mb – min 1600 pikseļu), tie var būt krāsaini vai melnbalti.

Ikviens, kurš iesūta savu jaunrades darbu, ir personīgi atbildīgs par iesūtītā darba saturu. Organizatori ir brīvi no jebkādas atbildības par darbu saturu.

Dalībnieki garantē, ka darba saturs nepārkāpj trešo pušu tiesības. Dalībnieks apliecina, ka ir ieguvis nepieciešamo atļauju attēliem, kuros ir attēloti cilvēki un lietas, un kurām ir nepieciešama īpaša piekrišana. Dalībnieks garantē, ka darba satura lietošana saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem nepārkāps nevienas personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas likumīgās tiesības.

Fotogrāfijām, zīmējumiem, grafikai un ilustrācijām ir jābūt orģināldarbiem un tiem ir jābūt par vienu no šādām tēmām:

  • Intelektuālā īpašuma tiesības;
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzības ekonomiskā un sociālā nozīme;
  • Kā atpazīt digitālā satura legālos avotus;
  • Viltojuma un pirātisma risks.

Katru iesūtīto darbu apstiprinās vietnes administrators. Par darba apstiprināšanu un publicēšanu mājaslapā dalībnieks tiks informēts e-pastā.

Tiešsaistē iesūtīto attēlu pieņemšanas termiņš ir 06.05.2022.

Visi attēli tiks publicēti vietnē www.project-sign.eu

VIDEO

Ir atļauti tikai pašu dalībnieku radītie video orģināldarbi, kuri ir augšupielādēti platformā (Youtube, Vimeo, Dailymotion). Dalībniekiem multivides galerijā jāpublicē saite uz savu video. Video jābūt par šādām tēmām:

  • Intelektuālā īpašuma tiesības;
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzības ekonomiskā un sociālā nozīme;
  • Kā atpazīt digitālā satura legālos avotus;
  • Viltojuma un pirātisma risks.

TIESĪBAS

Orģināldarbu radītājiem pieder visas tiesības uz iesūtītajiem attēliem, tomēr viņi piešķir projekta partneriem (Federconsumatori APS, ECU, EEKE, ALACR, CONSUMUR, InfoCons Association, CEIP, TALENTED BORDERS and Saugok Save) SIGN projekta ietvaros (tīmekļa vietnē un oficiālā Facebook projekta lapā, Instagram un Twiter) brīvas orģināldarbu lietošanas un publicēšanas tiesības. Šīs tiesības nav tālāk nododamas, kā arī organizātori norādīs orģināldarbu autorus.

Katrs orģināldarbā minētais zīmols pieder tā likumīgajam īpašniekam. Zīmoli, produktu nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi, komercnosaukumi un minētie uzņēmumi var tikt izmantoti tikai kā piemēri, tādejādi nepārkāpjot autortiesības.

BALSOJUMS TIEŠSAISTĒ

Vietnes apmeklētāji var balsot par savu iecienītāko darba saturu no 16.04.2022. līdz 15.05.2022. Katrs apmeklētājs var balsot vienu reizi 12 stundās (citādi lietotāja IP adrese tiks bloķēta). No konkursa tiks izslēgti visi, kas būs iesaistīti jebkādā mēģinājumā sagrozīt/ietekmēt konkursu.

GODALGAS

Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti piedalīties projekta noslēguma pasākumā un apbalvoti ar balvām: katrs uzvarētājs iegūs Iphone 13 un ceļojumu uz noslēguma konferenci (turp-atpakaļ biļete uz Alikanti un naktsmītni 2 personām). Organizatori patur tiesības vērst uzmanību uz to, ka šī informācija ir īpašas ievērības cienīga.

Uzvarētāji tiks informēti pa e-pastu. Projekta noslēguma pasākums notiks Alikantē (precīzu datumu norādīs vēlāk).

PRIVĀTUMS

Ir nepieciešams, lai iesūtīto darbu autori iesniegtu savus personas datus. Šie dati tiks apstrādāti saskaņā ar ES regulu 2016/679 (G.D.P.R.). Datu pārzinis ir Federconsumatori APS.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Konkursa kārtību regulē šie standarta noteikumi un nosacījumi. Katrs dalībnieks piekrīt, ka ir izlasījis un sapratis šos noteikumus, un, piedaloties konkursā, piekrīt ievērot tos.

INFORMĀCIJA

Plašākai informācijai lūdzu rakstiet contest (@) project-sign.eu