Par projektu

SIGN – Sensibilizācijas kampaņa intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai

SIGN ir Eiropas finansēts projekts, kura mērķis ir uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību vērtību izpratni, kā visas sabiedrības sociālā un ekonomiskā attīstības progresa dzinējspēku gados jauniem patērētājiem.
SIGN ir projekts, kurš paredz partnerību starp 8 patērētāju asociācijām, kuras atrodas dažādās Eiropas valstīs, un ir vienotas ar ECU – European Consumer union.

Noderīgi resursi

KAS IR AUTORTIESĪBAS?

Jēdziens “autortiesības” ir saistīts ar noteikumu kopumu, kuri regulē intelektuālā īpašuma tiesības.
Katrā valstī un starptautiskā līmenī kopumā pastāv noteikumi, kuri nosaka literāro, teātra, arhitektūras, kinematogrāfisko un muzikālo darbu izmantošanu, izplatīšanu, sadali un tirdzniecību. Šie noteikumi nosaka arī datorprogrammu un datu bāžu izmantošanu un tirdzniecību.

Noderīgi resursi

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBA

Intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesībām ir būtiska nozīme sabiedrībā. Tās palīdz jaunrades radītājiem, izgudrotājiem un attīstītājiem virzīt mūsu uzņēmējdarbību, sabiedrību un ekonomiku. Tās atbalsta uzņēmumus, rada darba vietas un nodrošina pirkto preču un pakalpojumu kvalitāti un drošību. IĪ ir daļa no mūsu ikdienas dzīves: tas ir jūsu iecienītā dzēriena zīmols, jūsu valkāto apavu dizains vai automašīna, ar kuru jūs braucat.

Diemžēl, daudzi cilvēki joprojām uzskata, ka IĪ tiesībām ir maz sakara ar viņu ikdienas dzīvi. Tādēļ EUIPO Observatory personāls veic milzīgu sabiedrības izpratnes veicināšanas darbu, lai palīdzētu cilvēkiem izprast IĪ nozīmību mūsdienu sabiedrībā.

Partner