Σχετικά με το έργο

SIGN – Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το SIGN είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει να αυξήσει την αντίληψη, στους νέους καταναλωτές, της αξίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως κινητήριας δύναμης κοινωνικής και οικονομικής προόδου για ολόκληρη την κοινωνία.
Το SIGN είναι ένα έργο που δημιουργεήθεκε από τη σύμπραξη 8 ενώσεων καταναλωτών που εδρεύουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και συνδέονται με την ECU – Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών.

Χρήσιμοι πόροι

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Η έννοια του «πνευματικού δικαιώματος» σχετίζεται με ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε χώρα και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν κανόνες που διέπουν τη χρήση, τη διάδοση, τη διανομή και την εμπορία λογοτεχνικών, θεατρικών, αρχιτεκτονικών, κινηματογραφικών και μουσικών έργων. Αυτοί οι κανόνες διέπουν επίσης τη χρήση και την εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων.

Χρήσιμοι πόροι

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην κοινωνία. Βοηθούν τους δημιουργούς, τους εφευρέτες και τους προγραμματιστές να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Υποστηρίζουν επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και μας παρέχουν εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας όταν αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες. Η Πνευματική Ιδιοκτησία (ΠΙ)  είναι μέρος της καθημερινότητάς μας: είναι η μάρκα του αγαπημένου σας ποτού, το σχέδιο των παπουτσιών που φοράτε ή του αυτοκινήτου που οδηγείτε.

Partner