За проекта

SIGN – Кампания за придобиване на по-голяма чувствителност към защитата на правата на интелектуална собственост

SIGN е проект с европейско финансиране, чиято цел е да повиши възприятието в младите хора за стойността на правата на интелектуалната собственост  като двигател на социален и икономически прогрес за цялото общество. SIGN e проект, който е плод на партньорството на 8 потребителски организации, базирани в различни европейски държави и свързани с Европейския потребителски съюз (ECU).

Resources

КАКВО Е АВТОРСКО ПРАВО?

Понятието „авторско право“ е свързано с набор от правила, регулиращи правата на интелектуална собственост. Тези права принадлежат на авторите създали и публикували в сферата на изкуството и литературата. И така, това е област на правото, в която тези произведения имат правна стойност.

Във всяка страна и на международно ниво има правила, регулиращи използването, разпространението и популяризирането на литературни, театрални, архитектурни, кинематографски и музикални произведения. Тези правила регулират също използването и популяризирането на компютърни програми и база данни.

Resources

СТОЙНОСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост играят жизненоважна роля в обществото. Те помагат на създателите, изобретателите и предприемачите да придвижват нашите бизнеси, общества и икономики напред. Те подпомагат предприятията, създават работни места и ни дават гаранция за

качество и безопасност, когато купуваме стоки и услуги. Интелектуалната собственост е част от нашето ежедневие: това е марката на вашата любима напитка, дизайнът на обувките, които носите или на колата, която карате.

Partner