Lai augšupielādētu un skatītu konkursa dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas, ieej vai reģistrējies šeit

DARI PAREIZI!

CIENI INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU!.

SIGN – Sensibilizācijas kampaņa intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.

SIGN ir Eiropas finansēts projekts, kura mērķis ir uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību vērtību izpratni, kā visas sabiedrības sociālā un ekonomiskā attīstības progresa dzinējspēku gados jauniem patērētājiem.

EUIPO ir Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, kurš atbild par ES preču zīmju un Kopienas reģistrēto dizainparaugu pārvaldību.

Vai Tev ir vajadzīga iedvesma darbam? Vai arī Tu vēlies vairāk uzzināt par autortiesībām, kā arī par viltojumu un pirātisma riskiem?