Συνδεθείτε ή εγγραφείτε εδώ για να ανεβάσετε και να δείτε φωτογραφίες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό!

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ.

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ..

SIGN – Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το SIGN είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει να αυξήσει την αντίληψη, στους νέους καταναλωτές, της αξίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως κινητήριας δύναμης κοινωνικής και οικονομικής προόδου για ολόκληρη την κοινότητα.

Το EUIPO είναι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του σήματος της ΕΕ και του καταχωρημένου κοινοτικού υποδείγματος.

Χρειάζεστε έμπνευση για τη δουλειά σας; Ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας;