Влезте в профила си или се регистрирайте тук, за да качите и прегледате снимките на участниците!

НАПРАВЕТЕ ПРАВИЛНОТО НЕЩО.

УВАЖАВАЙТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

SIGN – Кампания за придобиване на по-голяма чувствителност към защитата на правата на интелектуална собственост

SIGN e проект, осъществен с европейско финансиране, чиято цел е да разшири възприятието в младите потребители що се отнася до стойността на правата на интелектуална собственост като двигател на социален и икономически прогрес за цялото общество.

ЕUIPO е Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, която е отговорна за поддръжката на марката на общността и регистрирания дизайн на общността.

Нуждаете ли се от вдъхновение за работата си? Или искате да знаете повече за авторското право и рисковете от фалшификацията и пиратството?