МУЛТИМЕДИЙНО СЪСТЕЗАНИЕ – ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

SIGN е проект, финансиран с европейски средства, чиято цел е да се увеличи възприятието у младите потребители за правата на интелектуална собственост като двигател за социален и икономически растеж за цялото общество.

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието е достъпно за всички (непрофесионалисти и професионалисти от 15 до 24 години), които са установени в държава-членка на ЕС, участваща в проекта (организаторите). Участниците трябва да се запишат на уебсайта www.project-sign.eu и след това могат да публикуват в мултимедийната галерия тематични оригинални произведения относно стойността на интелектуалната собственост. Посетителите на уебсайта могат да видят цялото  качено съдържание и да гласуват за любимото им произведение. Работите, за които е гласувано най-много, ще бъдат оценявани от вътрешно жури, което ще награди първите три най-добри. В допълнение, участниците трябва да отговорят на три лесни въпроса от онлайн проучването (което е съществено за участието в състезанието), да прегледат цялата налична информация на сайта и да приемат условията за участие. Онлайн проучването ще запознае участниците с тяхното собствено възприятие за идеята им за правата на интелектуална собственост.

Участието е безплатно. Участниците не следва да са работници, членове или представители на човек или организация, участващи в организацията на състезанието и те не трябва да са членове на семейството на горепосочените.

Непълнолетните могат да участват само със съгласие от родител (или със съгласие на лице, временно или постоянно упражняващо родителските права, или на попечител). Всички работи следва да бъдат качени до крайната посочена дата. Само по една работа от участник ще бъде допускана.

ОРГАНИЗАТОРИ

Италия (Сдружение за защита на потребителите Федерконсуматори – координатор)

EСП (Европейски съюз на потребителите)

Гърция (Представителство – Съюз ва работещите потребители на Гърция)

България (Сдружение за правна помощ на потребителите)

Испания (Сдружение на потребителите и на потребителите в социалните мрежи)

Румъния (Сдружение за информация на потребителите)

Хърватия (Център за образование и информираност на потребителите)

Латвия (ТАЛАНТЛИВИ ГРАНИЦИ)

Литва (Saugok Save)

КАТЕГОРИИ

  • Снимки, рисунки, графики или илюстрации

Участниците трябва да качат jpg работи (максимум 1,5 мегабайта – минимум 1600 пиксела при пейзажно оформление) цветна или черно-бяла.

Всеки създател е лично отговорен за работата си и организаторите са освободени от всякакъв вид отговорност.

Участниците гарантират, че съдържанието не нарушава правата на трети страни. Следователно авторът уверява, че е получил необходимото разрешение за изображения, изобразяващи хора и неща, за които се изисква специално съгласие. Създателите гарантират, че използването от наша страна на съдържанието в съответствие с тези правила няма да наруши правата на интелектуална собственост на никое лице или други законови права.

Снимки, рисунки, графики и илюстрации трябва да бъдат оригинални и да покриват една от следните теми:

  • Права на интелектуална собственост
  • Икономическа и социална важност на закрилата на правата на интелектуална собственост
  • Как да се разпознаят легалните източници на дигитално съдържание
  • Рисковете от фалшификация и пиратство

Всяко съдържание трябва да бъде одобрено от администратора на уебсайта. Участникът ще бъде уведомен по имейл за одобрението и за публикуването на сайта.

Крайният срок за приемане на изображенията изпратени онлайн е 06.05.2022 г.

Всички изображения ще бъдат качени на уебсайта www.project-sign.eu

ВИДЕО

Допускат се само оригинални видеоклипове, създадени от участниците и качени на платформа (Youtube, Vimeo, Dailymotion). Участниците трябва да публикуват в мултимедийната галерия линка към своето видео. Видеоклипът трябва да покрива една от следните теми:

  • Права на интелектуална собственост
  • Икономическа и социална важност на закрилата на правата на интелектуална собственост
  • Как да се разпознаят легалните източници на дигитално съдържание
  • Рисковете от фалшификация и пиратство

ПРАВА

Създателите притежават всички права върху тези изображения и предоставят на партньорите по проекта (Federconsumatori APS, ECU, EEKE, ALACR, CONSUMUR, InfoCons Association, CEIP, TALENTED BORDERS и Saugok Save) правото на безплатна употреба и права за публикуване на техния продукт/съдържание в рамките на проект SIGN (уебсайт и официални страници на проекта във Facebook, Instagram и Twitter). Тези права не са прехвърляеми и организаторите трябва да посочат създателя.

Всяка спомената марка принадлежи на нейния законен собственик. Марки, имена на продукти, търговски наименования и споменати компании са използвани като примери, така че няма да бъде извършено нарушение на авторските права.

ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ

Посетителите на уебсайта могат да гласуват за любимата си работа от 16/04/2022 до 15/05/2022. Всеки посетител може да гласува веднъж на всеки 12 часа (IP адресът на единични потребители ще бъде заключен). Всеки, който участва в опит за изопачане/влияние на състезанието, ще бъде изключен от състезанието.

НАГРАДИ

Победителите в конкурса ще бъдат поканени да участват във финалното събитие на проекта и ще бъдат наградени с награди: всеки победител ще спечели Iphone 13 и пътуване до финалната конференция (билет за пътуване до Аликанте и настаняване за 2 души). Организаторите си запазват правото да посочат съдържанието, което изглежда особено достойно за внимание.

Победителите ще бъдат уведомени по имейл. Финалното събитие на проекта ще се проведе в Аликанте (точната дата ще бъде уточнена).

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Предоставянето на лични данни от създателите е задължително. Тези данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 (G.D.P.R.). Администраторът на данни е Federconsumatori APS.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този конкурс ще се ръководи от тези стандартни правила и условия. Всеки участник се съгласява, че е прочел и разбрал тези условия и с участието си в конкурса всеки участник се съгласява да бъде обвързан с условията.

 

ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, моля пишете на contest (@) project-sign.eu