ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το SIGN είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει να αυξήσει την αντίληψη στους νέους καταναλωτές, της αξίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως μοχλού κοινωνικής και οικονομικής προόδου για ολόκληρη την κοινότητα.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα (ερασιτέχνες ή επαγγελματίες από 15 έως 24 ετών) που κατοικούν ή διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο συμμετέχει στο έργο (βλ. κεφ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ). Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στον ιστότοπο www.project-sign.eu και στη συνέχεια να δημοσιεύσουν στη γκαλερί πολυμέσων ένα πρωτότυπο προϊόν ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να δουν όλα τα έργα των διαγωνιζόμενων και στη συνέχεια να ψηφίσουν το αγαπημένο τους. Τα έργα με τις περισσότερες ψήφους θα αξιολογηθούν από μια εσωτερική επιτροπή έργου, η οποία θα απονείμει τα βραβεία στα τρία πρώτα καλύτερα έργα (βλ. κεφ. ΒΡΑΒΕΙΑ). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε 3 απλές ερωτήσεις της διαδικτυακής έρευνας (η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό), να εξετάσουν όλες τις πληροφορίες που δίνονται στον ιστότοπο και να αποδεχτούν τους κανόνες του διαγωνισμού συμμετοχής. Η διαδικτυακή έρευνα θα παρέχει στους συμμετέχοντες αυτογνωσία σχετικά με τη δική τους ιδέα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι, στελέχη ή συνεργάτες οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα ο οποίος εμπλέκεται στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και επίσης δεν πρέπει να είναι συγγενής οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

Οι ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο με γονική συναίνεση (ή με έγκριση προσώπου που ασκεί μόνιμη ή προσωρινή γονική εξουσία ή νόμιμη κηδεμονία). Όλα τα έργα πρέπει να αναρτηθούν εντός της ημερομηνίας λήξης της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Γίνεται δεκτό μόνο ένα έργο ανά συμμετέχοντα.

Διοργανωτές

Ιταλία (Federconsumatori APS – coordinator)

ECU (European Consumers Union)

Ελλάδα (EEKE – Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας)

Βουλγαρία (ALACR – Association for Legal Aid in Consumers Rights)

Ισπανία (CONSUMUR – Asociación de Consumidores y Usuarios en Red)

Ρουμανία (InfoCons Association)

Κροατία (CEIP – Centre for education and informing consumers)

Λετονία (TALENTED BORDERS)

Λιθουανία (Saugok Save)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

– Φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά ή εικονογράφηση

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναρτήσουν έργα jpg (max 1,5mb – min 1600 pixel short edge) έγχρωμα ή ασπρόμαυρα.

Κάθε δημιουργός είναι προσωπικά υπεύθυνος για το έργο του και οι διοργανωτές είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη.

Οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι το περιεχόμενο του έργου τους δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου, ο δημιουργός διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για εικόνες που απεικονίζουν άτομα και πράγματα για τα οποία απαιτείται συγκεκριμένη συγκατάθεση. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι η χρήση του περιεχομένου σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή άλλα νόμιμα δικαιώματα.

Οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά και οι εικόνες πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα και να έχουν ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Η οικονομική και κοινωνική συνάφεια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
  • Πώς να αναγνωρίζετε νόμιμες πηγές ψηφιακού περιεχομένου
  • Ο κίνδυνος παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας

Κάθε περιεχόμενο θα εγκρίνεται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Ο συμμετέχων θα ειδοποιείται μέσω e-mail για την έγκριση και για τη δημοσίευση του έργου του στον ιστότοπο.

Η καταληκτική προθεσμία για την αποδοχή των εικόνων που αποστέλλονται διαδικτυακά είναι στις 06/05/2022.

Όλες οι εικόνες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο www.project-sign.eu

ΒΙΝΤΕΟ

Γίνονται δεκτά μόνο πρωτότυπα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες και έχουν αναρτηθεί σε πλατφόρμα (Youtube, Vimeo, Dailymotion). Οι συμμετέχοντες πρέπει να δημοσιεύσουν στη συλλογή πολυμέσων τον σύνδεσμο προς το βίντεό τους. Το βίντεο πρέπει να έχει ένα από τα παρακάτω θέματα:

  • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Η οικονομική και κοινωνική συνάφεια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων
  • Πώς να αναγνωρίζετε νόμιμες πηγές ψηφιακού περιεχομένου
  • Ο κίνδυνος παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι δημιουργοί κατέχουν όλα τα δικαιώματα σχετικά με τις εικόνες και παραχωρούν στους εταίρους του έργου (Federconsumatori APS, ECU, EEKE, ALACR, CONSUMUR, InfoCons Association, CEIP, TALENTED BORDERS και Saugok Save) το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης και δημοσίευσης του προϊόντος/περιεχομένου τους στο πλαίσιο του έργου SIGN (ιστοσελίδα και επίσημες σελίδες έργου στο Facebook, το Instagram και το Twitter). Αυτά τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται και οι διοργανωτές πρέπει να αναφέρουν τον δημιουργό.

Κάθε επώνυμη μάρκα που αναφέρεται ανήκει στον νόμιμο ιδιοκτήτη της. Οι επωνυμίες, τα ονόματα προϊόντων, οι εμπορικές ονομασίες, η εμπορική ονομασία και οι εταιρείες που αναφέρονται έχουν χρησιμοποιηθεί ως παραδείγματα, επομένως δεν θα διαπράττεται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

ON-LINE ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να ψηφίσουν το αγαπημένο τους διαγωνιζόμενο έργο από 16/04/2022 έως 15/05/2022. Κάθε επισκέπτης μπορεί να ψηφίσει μία φορά κάθε 12 ώρες (η διεύθυνση IP των μεμονωμένων χρηστών θα είναι κλειδωμένη). Όλοι όσοι θα εμπλακούν σε οποιαδήποτε απόπειρα νόθευσης/επιρροής του ανταγωνισμού θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

ΕΠΑΘΛΑ

Οι νικητές του διαγωνισμού θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην τελική εκδήλωση του έργου και θα τους απονεμηθούν βραβεία: κάθε νικητής θα κερδίσει ένα Iphone 13 και το ταξίδι το τελικό συνέδριο (εισιτήριο για το Αλικάντε και διαμονή για 2 άτομα). Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματος να υποδείξουν ότι το έργο θα προβληθεί.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail. Η τελική εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Αλικάντε (θα αποφασιστεί η ακριβής ημερομηνία).

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους δημιουργούς. Τα δεδομένα αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (G.D.P.R.). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Federconsumatori APS.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αυτός ο διαγωνισμός διέπεται από τους ανωτέρω τυπικούς όρους και προϋποθέσεις. Κάθε συμμετέχων συμφωνεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους όρους και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους όρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε στο contest (@) project-sign.eu